Η ψηφιακή συλλογή της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σέρρες στο διαδίκτυο, με τη διαδικτυακή υπηρεσία του ΕΚΤ «ABEKT e-opac»

Ημερομηνία: 
17/10/2012

 

Η ψηφιακή συλλογή της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σερρών διατίθεται με ανοικτή πρόσβαση σε όλους τους χρήστες του Διαδικτύου από τη διεύθυνση  eopac-serrelib.abekt.gr/. Η συλλογή περιέχει 299.997 σελίδες, 1111 ψηφιακών τεκμηρίων, τα οποία περιγράφονται από 856 βιβλιογραφικές εγγραφές. Τα 238 ψηφιακά τεκμήρια είναι μοναδικά έργα που εκδόθηκαν από το 1869 έως το 2004.

Η ψηφιακή συλλογή της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σερρών διατίθεται με τη διαδικτυακή υπηρεσία του ΕΚΤ «ABEKT e-opac» (www.abekt.gr/eopac), η οποία συνδυάζει τα χαρακτηριστικά ενός παραδοσιακού OPAC (Online Public Access Catalogue) βιβλιοθήκης και μίας εφαρμογής για τη διαχείριση και τη διάθεση πλήρους ψηφιακού περιεχομένου. Η διαδικτυακή υπηρεσία «ABEKT e-opac» αναπτύσσεται στο πλαίσιο της νέας έκδοσης του συστήματος αυτοματισμού βιβλιοθηκών ΑΒΕΚΤ του ΕΚΤ, κατ' αντιστοιχία με το μοντέλο παροχής εφαρμογών ως ολοκληρωμένης υπηρεσίας SaaS (Software as a Service).

Από την ιστοσελίδα eopac-serrelib.abekt.gr/ έχετε άμεση εικόνα του περιεχομένου της ψηφιακής συλλογής της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Σερρών ανά θέμα, ανά συγγραφέα ή ανά έτος έκδοσης του τεκμηρίου. Επίσης, μπορείτε να αναζητήσετε το τεκμήριο για το οποίο ενδιαφέρεστε χρησιμοποιώντας μία πληθώρα σχετικών κριτηρίων από το πλαίσιο αναζήτησης που βρίσκεται στο πάνω μέρος της σελίδας. Στο κέντρο της  σελίδας προβάλλονται σε μορφή carousel τα εξώφυλλα επιλεγμένων ψηφιακών τεκμηρίων, τα οποία προτείνει η βιβλιοθήκη.

Τα θέματα με τις περισσότερες εγγραφές στην ψηφιακή συλλογή της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Σερρών είναι:

Αν επιλέξετε τους παραπάνω υπερσυνδέσμους, θα δείτε τα έργα με τις αντίστοιχες θεματικές επικεφαλίδες.

Μεταξύ των συγγραφέων που περιέχονται στην ψηφιακή συλλογή της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σερρών συγκαταλέγονται οι:

Αν επιλέξετε τους παραπάνω υπερσυνδέσμους, θα δείτε τα έργα των αντίστοιχων συγγραφέων.

Εμείς περιηγηθήκαμε στην ψηφιακή συλλογή της Σερρών και εντοπίσαμε τα παρακάτω ενδιαφέροντα έργα. Τα παραθέτουμε με χρονολογική σειρά.

1. 1869: Επιστολαί εκ Γερμανίας περί πιστωτικών τραπεζών του λαού του Δημήτριου Μαυροκορδάτου

2. 1882: Περιήγησις εν Ελλάδι : Ητοι περιγραφή των επισημοτέρων πόλεων του ελληνικού βασιλείου του Μιχαήλ Σ. Γρηγορόπουλου

3. 1884: Ομηρική γεωγραφία του Ευάγγελου Κ. Κοφινιώτη

4. 1890: Ολυμπία και Ολυμπιακοί Αγώνες του Δημ Γ. Παπαγεωργίου

5. 1896: Ορυκτογνωστικός οδηγός ήτοι πίνακες ορυκτογνωστικοί : προς διάγνωσιν και προσδιορισμόν των κοινοτέρων και χρησιμοτέρων ορυκτών κατά τα σχηματολογικά φυσικά και χημικά αυτών γνωρίσματα του Κωνσταντίνου Μ. Μητσόπουλου

6. 1899: Το βιβλίον των γονέων : ήτοι πρακτικός οδηγός περί ανατροφής των παίδων αμφοτέρων των φύλων από της πρώτης ηλικίας μέχρι της ενηλικιότητός αυτών του Καρόλου Οππελ; μετάφραση Χαρίση Πούλιου

7. 1903: Μαθήματα ιατροδικαστικής του Γεωργίου Χ. Βαφά

8. 1915: Σύντομος ιστορία της ελληνικής γλώσσης του Γεώργιου Ν. Χατζηδάκη

Ελεύθερα, σε όλους τους χρήστες του διαδικτύου, διατίθεται και ο κύριος κατάλογος της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σερρών από το περιβάλλον «η Αργώ» στην ομάδα «Δημόσιες Βιβλιοθήκες».

 

Δείτε επίσης:

1. Τα video όπου παρουσιάζεται αναλυτικά η χρήση της διαδικτυακής υπηρεσίας ΑΒΕΚΤ e-opac:

  • ABEKT e-opac Παρουσίαση Χρήσης Μέρος Α: Περιέχει τις διαδικασίες αναζήτησης – ανάκτησης βιβλιογραφικών εγγραφών και πρόσβασης στο ψηφιακό περιεχόμενο που περιέχεται στην διαδικτυακή υπηρεσία ΑΒΕΚΤ e-opac. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται σε όλους τους χρήστες του διαδικτύου.
  •  ABEKT e-opac Παρουσίαση Χρήσης Μέρος Β: Περιέχει τις διαδικασίες διαχείρισης της υπηρεσίας ΑΒΕΚΤ e-opac. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται μόνο στη βιβλιοθήκη στην οποία ανήκει η συλλογή με ειδικούς κωδικούς που διαθέτει του ΕΚΤ.

2. Τα κείμενα αφήγησης των παραπάνω video, στα οποία επεξηγείται αναλυτικά η χρήση της διαδικτυακής υπηρεσίας ΑΒΕΚΤ e-opac:

3. Τις προϋποθέσεις που χρειάζεται να πληρούνται, προκειμένου να είναι εφικτή η ένταξη ψηφιακών συλλογών άλλων βιβλιοθηκών στη διαδικτυακή υπηρεσία ΑΒΕΚΤ e-opac.

4. Τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος, την οποία μπορείτε να συμπληρώσετε αν ενδιαφέρεστε να διαχειριστείτε και να διαθέσετε το ψηφιακό υλικό σας μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας ΑΒΕΚΤ e-opac