Καλωσήρθατε στον δικτυακό τόπο του ΕΚΤ για το σύστημα ΑΒΕΚΤ

To ΑΒΕΚΤ 5.6 δεν διατίθεται πλέον και έχει αντικατασταθεί από το openABEKT, μια πλατφόρμα διαχείρισης και ανοικτής διάθεσης καταλόγου και λειτουργιών βιβλιοθήκης.

Το openABEKT:

  • Συνοδεύεται από διαδικτυακές υπηρεσίες εκπαίδευσης (eLearning) και διαρκούς υποστήριξης (eHelpDesk, eKnowledgeBase).
  • Διασφαλίζει την ποιότητα των μεταδεδομένων μιας βιβλιοθήκης, διαχειρίζεται ψηφιακά αρχεία και παρέχει φόρμες για εξειδικευμένους και απλούς τεκμηριωτές.
  • Απευθύνεται σε βιβλιοθήκες και άλλους φορείς με αυξημένες ανάγκες, που διαχειρίζονται περιεχόμενο, χρήστες, μέλη και πολλαπλές ροές εργασίας.

Γνωρίστε περισσότερα για το openABEKT: https://www.openabekt.gr
 
Στοιχεία επικοινωνίας: 210 2204931, abekt@ekt.gr